Veelgestelde vragen

 1. Waarom opereert Pacte des Cygnes in anonimiteit?
  De boodschap van PdC is bewust scherp geformuleerd. Dat geeft veel enthousiaste reacties, maar roept ook vragen op, en kritiek. In het huidige snelle medialandschap wordt een boodschap al snel gereduceerd tot de boodschapper. Een nieuw toekomstbeeld vraagt echter tijd, een open houding en objectieve meningsvorming. Dat willen we iedere Brabander gunnen. En ook onszelf.
  Binnen PdC is alle ruimte voor verkenning en initiatief. Wie mee wil denken is uiteraard welkom. Naar de pers toe kiezen we voorlopig voor anonimiteit.
 2. PdC streeft naar hereniging van Brabant. Waarom is dat belangrijk?
  Brabant heeft een rijke traditie en er zijn sterke onderlinge culturele banden. Geografisch is het gebied echter versnipperd geraakt. We zijn er wel van overtuigd dat Brabant sterk genoeg is om meer op eigen benen te staan en de historische (culturele en economische) banden over de huidige grenzen heen te herstellen. In het huidige staatsinrichting van zowel België als Nederland wordt daar geen ruimte toe geboden.
 3. En waarom nu?
  Juist nu. België is sterk verdeeld. De belangen van Wallonië en Vlaanderen worden tegen elkaar uitgespeeld. Een voortdurende discussie die het land gijzelt. Nederland vervalt juist in een sterk ‘Holland’ denken en staat met de rug naar de eigen grenzen. Brabant heeft een sterke democratische traditie en een cultuur van samenwerking. Dat is een belangrijke kracht tegen de huidige (kapitalistische) ontwikkelingen waarin steeds meer mensen in de verdrukking raken. Het is dus juist tijd voor een alternatief. Met bestuurders die er voor het volk zijn, en niet andersom. En met plek voor iedereen in Brabant, ongeacht afkomst.
  De inspiratie halen we uit het verleden. De toekomst is aan de Brabanders van nu om vorm te geven. En dat willen we doen voordat Brabant alleen nog maar een synoniem is voor
  houdoe en worstenbrood, of een merknaam van marketeers.
 4. Is streven naar hereniging geen idylle?
  Dat hangt natuurlijk af van de invulling van afhankelijkheid. Het is niet de bedoeling dat er een muur wordt gebouwd. Juist niet. Brabant is onderdeel van een globale economie. Feit is dat er in de huidige situatie geen ruimte wordt geboden tot een echte volwaardige samenwerking tussen de Brabantse gebieden. Alle grote investeringen, infrastructureel, economisch, lopen via de nationale overheden. En daar staat het belang van Brabant niet op de eerste plaats. En ook binnen de EU heeft Brabant geen directe stem.
 5. Hoe willen jullie dit bereiken?
  Het streven naar hereniging begint met inspiratie. Inspiratie uit en herwaardering van de rijke Brabantse traditie. Daar zit de kracht van de verbeelding die ons energie geeft.
  We nodigen Brabanders uit om mee te denken over de volgende stappen. Eerst vooral binnen PdC, maar naar de toekomst toe zullen we ook andere partijen, en de politiek uitnodigen de mogelijkheden te onderzoeken.
 6. Uit wie bestaat PdC? En werken jullie samen met de andere Brabantse gebiedsdelen (in Belgie)?
  PdC bestaat uit intellectuelen, activisten en romantici. De groep groeit en er is vertegenwoordiging vanuit meerdere Brabantse steden en dorpen, zowel in Nederland en Belgie.
 7. Wat kun je van PdC in de toekomst verwachten?
  PdC wil in de eerste plaats zorgen voor inspiratie door kennisverspreiding over de historische en culturele wortels van het gehele Brabantse grondgebied. Dat kan ook het recente verleden zijn. Zo hebben we rond 4 mei aandacht gevraagd voor een verplaatsing van de dodenherdenking naar september. Zo kan het verhaal gekoppeld worden aan een meer lokaal verhaal over de bevrijding en vrijheid. En dat is nodig om ook nieuwe generaties bewust te maken.
  Op dit moment werkt PdC nog aan uitbreiding van het netwerk en de eigen organisatie. Maar evenementen die zorgen voor verbondenheid en beter begrip tussen de inwoners van Brabanders (van elke religie en afkomst) staan in de planning.

Tot slot: heb je nog een oproep?
PdC is ambitieus en vraagt Brabanders met ideeën zich te melden. Daarbij is het wel belangrijk dat leden van het genootschap de visie en de doelstellingen onderschrijven en actief een bijdrage leveren. We staan open voor iedereen. Voor iedereen die zich Brabander wil noemen in deze tijd.