Visie

Pacte des Cygnes (Het Zwanenverbond) is een Brabants genootschap, opgericht in augustus 2013 in Antwerpen. De naam is gebaseerd op de Brabantse legende van de Zwaanridder. De legende vormt de inspiratie om Brabant bij te staan in een tijd waar in het eigene van Brabant, de positie en cultuur, onder druk staan. De reden voor anonimiteit is gebaseerd op het motto van de Zwaanridder: “Vraag nimmer wie ik ben, dan kan ik bij u blijven.”

jboPacte des Cygnes is verkenner, gids en aanjager tegelijk. We streven naar een Brabant waar verbondenheid, vrijheid en vitaliteit de nieuwe pijlers zijn. Wij keren ons af van een maatschappij waar materialisme voorop staat en de bezieling ontbreekt.

En waar kan dit beter dan in Brabant? We bouwen voort op een rijke traditie. Want in het oude Hertogdom Brabant werd in het Charter van Kortenberg (1312) de eerste basis voor de rechtsstaat gelegd. Met gelijke behandeling en bescherming voor iedereen, arm en rijk. Het Charter kreeg dan ook veel navolging en zou velen inspireren.

We leven in verwarrende tijden. We hebben ons bevrijd van de dagelijkse zorg om eten, en van religieus ingegeven knellende normen. Maar nieuwe zorgen doemen op. Individualisme en de hang naar materieel bezit maakt ons kwetsbaar en slaat scherpe voren in onze maatschappij. En gaat bovendien ten koste van onze omgeving, zowel lokaal als globaal.

We streven dan ook naar een Brabant waar ieder zich thuis voelt. En waar tegenstellingen worden overbrugd, want in Brabant is iedereen een Brabander.