Nieuwsbrief mei 2016

Dit is de eerste nieuwsbrief van het Pacte des Cygnes. Een warm welkom aan alle geïnteresseerden. Brabant ligt u na aan het hart, en dat waarderen we!

We zijn verheugd te melden dat het aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief toeneemt. De groep sympathisanten groeit. Via de nieuwsbrief houden we het vuur brandend. De nieuwsbrief zal op onregelmatige tijden verschijnen.

 

Pacte des Cygnes

Pacte des Cygnes is momenteel bezig te bekijken hoe we ons zodanig kunnen organiseren, zodat we binnen heel Brabant onze invloed kunnen laten gelden.

Naast sympathisanten zoeken we daarom ook Brabanders die binnen het Pacte des Cygnes als zwaanridder actief willen worden. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn, mail ons dan. We zullen je dan uitnodigen voor een gesprek.

Het Pacte des Cygnes kiest er voor om vooralsnog op de achtergrond te opereren. Zwaanridders genieten dus anonimiteit. We bieden daarmee een veilige omgeving om het idee van een onafhankelijk Brabant samen verder te verkennen.

BN DeStem

Een van onze zwaanridders heeft onlangs een interview gehad met BN DeStem. Het Meerdere verzoeken vanuit de media geven blijk van een toenemende interesse voor onze visie en doelen. Maar er zijn ook veel vragen. Daarom hebben we gekozen om het gesprek aan te gaan en uit te leggen waar Pacte des Cygnes voor staat en wat men mag verwachten.

Het interview is te vinden in BN DeStem van 19 mei. Het is ook na te lezen via Blendle (betaalde dienst): https://blendle.com/item/bnl-bsbreda-20160519-6417533?campaign=social-share&content=read_more&medium=email&source=blendle

Oproep: verplaatsing dodenherdenking

dodenherdenkingBegin mei is er op de website een oproep geplaatst om de Brabantse dodenherdenking te verplaatsen naar september. De oproep is ook als persbericht naar de media gestuurd.

Door de gemeentelijke herdenkingen ook te verplaatsen naar september ontstaat de unieke kans om het Brabantse verhaal over de bevrijding sterker naar voren te brengen en ook op scholen hiervoor meer aandacht te vragen. Door bij gemeentelijke evenementen en op scholen het lokale en regionale verhaal beter te vertellen, zal de betrokkenheid van jongeren worden vergroot. Dat verhaal wordt nu op scholen niet of nauwelijks verteld.

In deze tijden is aandacht voor vrijheid, en de betekenis daarvan voor ons Brabanders, meer dan ooit relevant.

We stellen het op prijs als je ook binnen je eigen gemeente hier aandacht voor vraagt. Je kunt natuurlijk verwijzen naar onze oproep.

Samenwerking Brabantse onafhankelijkheidspartij

Er is meer en meer belangstelling vanuit onze Brabantse zuiderburen. Zo is daar bijvoorbeeld de Brabantse Onafhankelijkheidspartij actief. We gaan de komende tijd verkennen hoe we tot samenwerking kunnen komen.

Brabant in de media

De afgelopen maanden is er ook veel activiteit geweest vanuit sympathisanten van Pacte des Cygnes.

Kantocigno heeft van zich doen horen met een tweetal acties. Gericht tegen de ‘beulen van Brabant. De actie tegen Willem van Oranje heeft veel aandacht van demedia gehad, net als de actie tegen Jan van Speijk.


Kijk verder vooral ook af en toe op de Facebook-pagina van Ondeelbaar Brabant, voor nieuws en interessante feiten over het hertogdom.