Nieuwsbrief januari 2017

Landgenoten van het voormalige Hertogdom Brabant(zowel in België alsook in Nederland),

Het Pacte des Cygnes wenst u allen een gelukkig en fantastisch 2017 in goede gezondheid toe.
Wij hopen dat u Brabant dit jaar net zo’n warm hart toe draagt als in het afgelopen jaar.

Er is ook veel te doen.
Keer op keer blijkt dat Brabant en de Brabantse cultuur niet serieus worden genomen.

De Brabantse identiteit staat onder druk.
De verdeling en zeggenschap over cultuurgelden in Nederland is er een voorbeeld van.
Gemeenten in Noord-Brabant(NL) komen er zeer bekaaid af met de 2 tot 6 euro per inwoner die ze gemiddeld krijgen, in schril contrast met gemeenten in de Randstad die bedragen tussen 100 en 195 (!) euro ontvangen per hoofd van de bevolking.
In België neemt de Vlaamse overheid de zeggenschap over cultuurbeleid uit handen van de Vlaamse Gewesten.
In 's Hertogenbosch is de subsidie voor Comité Leuven - ‘s Hertogenbosch gestopt.
Het was een initiatief om de uitwisseling te bevorderen tussen de twee Brabantse hoofdsteden.
Wij hopen dat er initiatieven op dit niveau blijven bestaan en onderschrijven het belang ervan!
Veel Belgische Brabanders hebben de identiteit van Vlaming aangenomen. Ook zijn er Nederlandse Brabanders die zeggen Hollander te zijn als ze Nederlander bedoelen.
Kortom hier is ook veel werk aan de winkel .
De benaming “Vlaams-Brabant” is eigenlijk een contradictie die voor zich spreekt. Veel Belgische landgenoten zijn zich er nauwelijks van bewust dat ze Historisch gezien Brabantse grond onder de voeten hebben.
Hoe zou de integratie van minderheidsgroepen in Brussel verlopen zijn, als Brussel het Vlaams-Brabantse integratiebeleid navolgde en een krachtigere inzet op taal en integratiebeleid toonde? Meer inburgering betekend meer Brabanders.
Een hereniging van de provincie Brabant Wallon en het gewest Brussel met de andere delen van Brabant lijkt misschien een utopie . Bedenk dan echter dat de Franstalige Brabanders meer met de Nederlandstalige gemeen hebben dan door de meeste mensen verondersteld wordt. Pacte des Cygnes is tegenstander van politiekers die aan taal-discriminatie doen.

Dan is het hartverwarmend om op de sociale media berichtjes te lezen van Belgische Brabanders(wonend op het grondgebied van het Hertogdom Brabant) die zeggen; “Dit is Brabant, ”
En hartverwarmend ook is het om in een (Noord)Brabantse(NL) krant een ingezonden stuk te lezen van iemand die opkomt voor de Brabantse identiteit.
Met tv programma’s als “Voice of Holland”, “Holland’s got talent”, “Heel Holland bakt”, “Ik hou van Holland” vind de inzender dat alle Nederlanders (inclusief de Brabanders) als Hollander bestempeld worden.
Let wel: we hebben niets tegen Vlaanderen en Holland, maar wij zijn Brabanders!!!
En naast Vlaming, Nederlander of Waal kun je tegelijkertijd Brabander zijn .

Er is veel te doen, zoals bijvoorbeeld het verenigen van Brabantse initiatieven en stromingen, mensen bewust maken van onze cultuur, van de positie van Brabantse Gewesten en van alle mogelijkheden van Brabant en het bevorderen van die mogelijkheden.

!!! Oproep !!!

Wat is het toch geweldig als u zich allen, ieder naar eigen vermogen, zich in wil zetten om een steen bij te dragen.
Zijn er aangelegenheden die anders kunnen of moeten?
Schrijf de persoon of instantie aan, geef uw mening aan de gazetten/kranten, meld het ons. Ondersteun grensoverschrijdende initiatieven of ontplooi ze samen.
Reik vreemdelingen onze cultuur aan, help hen Brabander(Antwerpenaar Kempenaar Brusselnaar Brabanconne of wat dan ook) te worden zodat we allen in 2017 weer een beetje meer het “Brabant”gevoel delen.
Deel uw ervaringen met ons, schrijf of mail ons of laat een berichtje achter op de Facebookpagina, Ondeelbaar Brabant.

!!! Brabant Were Di !!!

Met vriendelijke groet,

Pacte des Cygnes