Over Ons

Een nieuwe "samen-leving"
Pacte des Cygnes (Het Zwanenverbond) is een Brabants genootschap, opgericht in augustus 2013 in Antwerpen. Haar naam is gebaseerd op de Brabantse legende van de Zwaanridder. De reden van haar anonimiteit is dan ook het motto van de Zwaanridder: “Vraag nimmer wie ik ben, dan kan ik bij u blijven.” Waar ooit “Brabantia Nostra” op een totaal andere wijze gestalte gaf aan de droom van een herboren Brabant, pikt nu het Pacte des Cygnes de draad weer op. Juist in deze verwarrende en chaotische periode is er behoefte aan een nieuw en sterk idee. Zeker nu de mensen elkaar steeds meer nodig hebben en samen verantwoordelijk zijn voor hun welzijn en toekomst. Het Pacte des Cygnes staat voor een nieuwe “samen-leving”.
logopdc

Verkenner, gids en aanjager
Pacte des Cygnes is dan ook voor de Brabantse revolutie verkenner, gids en aanjager tegelijk. Ons onafhankelijke Brabant is een droom van een geïdealiseerde samenleving die als voorbeeld kan dienen voor de rest van de mensheid. Het is onze taak om Brabant een alternatief te geven. De politiek, het bedrijfsleven en alle remmende factoren die de mens alleen willen onderwerpen en knechten in een opgedrongen leefwijze, zullen het veld moeten ruimen voor een nieuw type samenleving, waar verbondenheid, vrijheid en vitaliteit de nieuwe pijlers zullen zijn. Brabant is altijd een gebied geweest dat graag een eigen koers vaart. Eigenzinnig en dwars, dat is Brabant. Liever dan ons mee te laten voeren in de nietsontziende maalstroom van het materialisme, varen we met vereende krachten naar onze eigen bestemming.

Onze bestemming
In de middeleeuwen was de bestemming om los te komen van familiaire banden, ten tijde van de Verlichting was de bestemming om los te komen van de Kerk en nu is de bestemming om los te komen van materiële- en egoïstische tendensen, die de mens slechts een schijnbare vrijheid schenken. De tijd is aangebroken voor een Brabant waarin het eigene zich vervolmaakt in een inspirerende verbondenheid. Een “samen-leving” waarin eenieder meetelt en meedoet. Dat is het nieuwe Brabant volgens het Pacte des Cygnes.