De Zwaanridder

zwaanridder

"Wie moreel nog in leven is, laat zich inspireren door de stem van het Pacte des Cygnes."

De zwaan en Brabant
De tijd is rijp om ieder die zich geroepen voelt te benaderen om ons te volgen in de strijd voor een herenigd en onafhankelijk Brabant. Een nieuwe morgen in het Avondland breekt aan. Het Pacte des Cygnes spreidt haar vleugels en wederom keert de zwaan terug naar Brabant. De zwaan en Brabant al eeuwenlang met elkaar verbonden, zullen de opmaat worden van een restauratie, die niet alleen Brabant aangaat, maar vooral ook de mens.

Materialisme en eigenbelang
De Zwaanridder kwam om de Brabantse hertogsdochter Elsa te ontzetten. De Brabantse volksziel had een nieuwe impuls nodig om de bestaande maatschappelijke structuur te doorbreken. De terugkeer van het Zwaanelement in de Brabantse cultuur is een appèl aan die individuen die voorop gaan in de strijd tegen materialisme en eigenbelang. Nu de individuele ontwikkeling zover is gekomen dat zelfs de volksziel langzaam in de vergetelheid raakt, is het tijd voor de Zwaanridder om terug te keren tot degenen die hem willen volgen in zijn bezielende individuele wedergeboorte. De restauratie en verwezenlijking van een nieuw Brabant is hierin eerder gevolg dan oorzaak.

Anoniem
Pacte des Cygnes handelt evenals de Zwaanridder anoniem, omdat de individuele voorhoede geen machtstreven heeft en enkel en alleen de bevrijding van Brabant tot doel heeft. De politiek tovert ons een illusie van “vooruitgang” waar handhaving van de status quo het achterliggende doel is. Haar ware gezicht: berekenend, onverschillig en vooral zonder visie en idealen. Pacte des Cygnes doorbreekt deze farce, het toneelstuk van de macht. Nooit zal de macht werkelijk kiezen voor de aarde en alles wat daarop leeft, alleen het eigenbelang staat centraal en idealen worden vakkundig monddood gemaakt. Alleen vastgeroeste zielen laten zich in met het principe van de geleidelijke vooruitgang. Wie moreel nog in leven is, laat zich inspireren door de stem van het Pacte des Cygnes.